Sekce webu:

Naše akce:

Dálkový pochod Dálkový pochod Krušnohorské šlápoty
Úklid Bezručáku Každoroční jarní úklid Bezručova údolí
Noční výsadek Noční výsadek chomutovských skautů
Betlémský autobusBetlémský autobus - Betlémské světlo v Chomutově a Jirkově

Naše středisko:

Stránky skautského střediska Český lev Chomutov
 

Odkazy:

stránky muzea "Na Kočičáku"
 

 

Pomáhají nám:

Statutární město Chomutov
 
Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova

 

 

Projekt "Skauti občanům Chomutova"

Skauti občanům Chomutova. Je obvyklé, že každé sdružení nebo spolek ve městě tu a tam uspořádá tzv. akci pro veřejnost. Většinou se jedná o různé výstavy, případně dětský den s obligátními závody v pytlích a hodem do tlamy, ti s větší fantazií přidají možná ještě malování křídami na chodníku, vesměs se ale jedná o záležitosti nepříliš organizačně náročné. My jdeme jinou cestou, byť podstatně složitější co se týče přípravy i provedení. Jednak zavrhujeme závody v pytlích a podobné disciplíny jako nepříliš originální (hlavně je dělá každý), jednak naší cílovou skupinou je opravdu veřejnost v nejširším pojetí – tedy ne pouze děti z naší organizace, ale i dospělí všech věkových kategorií. Také se snažíme, aby naše akce nebyly pořádány jen za účelem propagace Junáka (i když o tu samozřejmě také jde), ale byly smysluplné a oslovily co největší počet lidí z mnoha zájmových sfér.
Pod názvem „Skauti občanům Chomutova“ vznikl začátkem roku 2011 projekt, který zahrnuje všechny naše aktivity zaměřené na občany města. Již řadu let předtím jsme totiž pořádali různé akce, určené prakticky výhradně pro obyvatele města, nyní jsme je sloučili pod jednu hlavičku a budeme je s tímto souhrnným názvem dělat každý rok. U některých akcí spolupracujeme s dalšími subjekty – jsou to Dům dětí a mládeže Chomutov, p.o., jirkovské skautské středisko a nejužší spolupráce je patrně se členy Muzea čs. opevnění z let 1936-38 „Na Kočičáku“.

Podporu projektu poskytli v roce 2011 Statutární město Chomutov a Severočeské doly a.s. Chomutov, v roce 2012 Statutární město Chomutov.

 
Nyní se podívejme blíže na jednotlivé části projektu:

Noční výsadek - první půlka října

Noční výsadek. Představte si autobus, rejdící noční tmou zapomenutými kouty krajiny (a u obyvatelů některých vísek budící oprávněný úžas), který tu a tam někde v lese nebo mezi poli zastaví a vypustí ze svých útrob skupinku dětí. Ta je samozřejmě pod dohledem dospělého a po vysazení dostane mapu, buzolu a obálku s pokyny, kam se má dostat. Jak se tam dostane, je samozřejmě jen a jen její problém. Cestou se plní ještě různé úkoly, skupiny jsou vzájemně "nepřátelské", skrývají se před sebou, objevení jiné skupiny znamená bodový zisk. V posledních létech jsme zavedli i "Zelenou smrt" - mobilní hlídku, která na vhodných místech výsadkové skupiny "přepadává". Už se stalo i to, že Zelená smrt byla vyzbrojena těžkým kulometem...

V roce 2011 se účastnilo 154 výsadkářů a poprvé v historii výsadků musely být použity 3 velké autobusy. Akce také nabyla regionálního charakteru – mimo našich a jirkovských skautů přijeli účastníci z Kadaně, Žatce, Litvínova a Ústí nad Labem, což bezesporu přispělo k reprezentaci města Chomutova.

 

Tuto část projektu jsme začali pořádat jako samostatnou akci v roce 1996.

Součástí jsou vlastní webové stránky - http://vysadek.junak-chomutov.cz

Úklid Bezručova údolí - začátek dubna

Úklid Bezručova údolí. Tradiční procházka Bezručákem s pytli v rukou – cílem je vysbírat nepořádek, který zde během roku „vytvořili“ cyklisté, bruslaři, majitelé garáží, automobilisté i všichni ostatní. Výsledkem bývá plný kontejner odpadu. Tuto brigádu pořádáme nepřetržitě od roku 1999, v  roce 2011 byla konána 9.4. a přišlo na ní 64 lidí, z toho asi polovina řadových občanů – neskautů. K nim patřili mimo rodiče našich dětí i děti ze základních škol na Kadaňské či Heyrovského ulici. Zpestřením byla výstavka zbraní Muzea čs. opevnění. Na závěr se tradičně opekly buřty a rozdaly pamětní listy a lízátka.
 

Tuto část projektu jsme začali pořádat jako samostatnou akci v roce 1999.

Součástí jsou vlastní webové stránky - http://ceskylev.junak-chomutov.cz

Krušnohorské šlápoty - polovina září

Krušnohorské šlápoty. Jedná se o dálkový (nebo vzhledem ke kilometráži spíše turisitcký) pochod a má podtitul "Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami".

K této aktivitě nás vedla absence podobné akce v našem městě. Stanovili jsme si zásadu, že start i cíl budou v Chomutově, trasy boudou každý rok jiné a že se pokusíme účastníkům pochodu ukázat zajímavá místa v nedalekém okolí, kterých je tu celá řada. Dále jsme se rozhodli, že každý účastník (a podle přání i pejsek) dostane diplom za absolvování pochodu, že vyhodnotíme (a odměníme) nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího pochodníka a že všechny startovní lístky budou slosovány o ceny.

Někdy bývá v rámci pochodu možnost shlédnou i technickou zajímavost obvykle nepřístupnou – třeba přehradu Kamenička nebo úpravnu pitné vody.

Na kontrolách je možné zakoupit chleba se sádlem a cibulí, v cíli čeká na každého skautská bramboračka.
V roce 2011 se pochod uskutečnil 24. září (došlo k týdennímu posunu oproti plánu z důvodu možnosti kolize probíhajícího pochodu v Jirkově). Účast byla rekordní - 139 lidí. Trasy byly vedeny na východ od Chomutova (Lesní, Jezeří, Horní Jiřetín) a na start tras byli účastníci vyváženi kyvadlovým autobusem. Také cíl byl výjimečně jinde – v Jirkově, aby nebylo nutné absolvovat únavnou trasu mezi sídlišti.

 

Tuto část projektu jsme začali pořádat jako samostatnou akci v roce 2008.

Součástí jsou vlastní webové stránky - http://pochod.junak_chomutov.cz

Betlémský autobus - 23. prosince

Betlémský autobus. Betlémské světlo je novodobý symbol Vánoc - je zároveň i symbolem míru, přátelství a klidu Putuje sem opravdu až z Betléma – nejdříve ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa. Z Rakouska k nám ho vozí už od roku 1990 skauti.
Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a poselství vánočních svátků. Občanům Chomutova a Jirkova přivezou Betlémské světlo chomutovští a jirkovští skauti historickým autobusem Škoda 706 RTO.
Proč právě autobusem? V Praze používají skauti k rozvozu světýlka po městě vůz historické tramvaje. Zastaví na některé z konečných nebo odstavných kolejí a rozdávají světýlko. Podobně je tomu v Brně. My tu bohužel tramvaje nemáme, ale nápad se líbil - hned je to světýlko více viditelné. Takže u nás jezdí místo tramvaje historický autobus Škoda 706 RTO a patrně jsme třetím městem v republice, kde je symbol Vánoc rozvážen historickým vozidlem MHD. Dále v obou městech skautské stany, v nich je také možné si světýlko nechat zapálit.
První pokus byl v roce 2010 a překvapil nás obrovský zájem občanů – šlo řádově o stovky lidí. Podobné to bylo i v roce 2011 - opět velký zájem.
 

Tuto část projektu jsme začali pořádat jako samostatnou akci v roce 2010.

Na této části s námi spolupracuje: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hraničář Jirkov.

Součástí jsou vlastní webové stránky - http://svetylko.junak-chomutov.cz

Silvestrovský výšlap na Kočičák - 31. prosince

Silvestrovský výšlap na Kočičák. Zkuste na Silvestra udělat něco neobvyklého – a také trochu recesního - třeba jít odpoledne na nějakou chvíli do přírody. Právě tam Vás zvou chomutovští skauti spolu se členy Muzea československého opevnění z let 1936-1938 "NA KOČIČÁKU". Vyšlápněte si kousek nad Chomutov do nadmořské výšky cca 530 metrů k bunkru „Na Kočičáku“ – známý je i jako „Řopík“.
Pokud přijdete, najdete tu vojenský hangár, kde se budete moci občerstvit třeba čajem nebo jiným horkým posilujícím nápojem, venku na ohni si opéct buřt, připít si se známými pod širým nebem nebo se jen tak kochat zimní přírodou. Buřty si můžete přinést vlastní, ale bude je možné zakoupit i na místě, k mání bývají i utopence nebo chleba se sádlem a cibulí. Každý účastník ještě dostane pamětní lístek, pamětní razítko a pohlednici. V prodeji tu budou i upomínkové předměty, jejichž zakoupením můžete podpořit konto Světluška a pomoci tak nevidomým lidem.
Samozřejmě bude otevřené a osvětlené i muzeum v bunkru, přístupné budou i okolní pevnůstky. Kdo bude mít zájem, může projít celou naučnou stezku kolem opevnění. Výšlap pořádáme od roku 2009, v roce 2011 se zúčastnilo 140 – 150 lidí.
 

Tuto část projektu jsme začali pořádat jako samostatnou akci v roce 2009.

Na této části s námi spolupracuje: Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 "NA KOČIČÁKU".

Součástí jsou vlastní webové stránky - http://silvestr.junak-chomutov.cz